Jenaplanonderwijs

'Onze openbare Jenaplanschool is de plaats waar je jezelf kunt ontplooien en waar je jezelf kunt zijn door te leren van en met elkaar', de missie van de Hasselbraam.

Een van de basisprincipes van het Jenaplanonderwijs is het samenspel tussen ouders,  kinderen en stamgroepleiders. Als team halen we daar ook de inspiratie en voldoening uit.

Wilt u meer weten over het Jenaplanonderwijs in het algemeen en het onderwijs op de Hasselbraam in het bijzonder of wilt u een kijkje nemen op onze school? U bent van harte uitgenodigd een afspraak te maken bij Babette van Leeuwen (schoolleider de Hasselbraam) voor een nadere kennismaking!

De naam "de Hasselbraam" is afkomstig uit het boek 'Pluk van de Petteflet' van Annie M.G. Schmidt. Zolang je 'Hasselbramen' eet, blijft het kind in je bewaard. Kinderen leren van elkaar, maar je leert als ouders en stamgroepleiders ook van de kinderen!

Om alle bedrijvigheid rond de 'Hasselbramen' in goede banen te leiden en om elkaar van de belangrijkste afspraken op de hoogte te stellen wordt aan het begin van een nieuwe cursus een 'Jaar-Info' samengesteld.

Jenaplanonderwijs is een vorm van vernieuwingsonderwijs. In de praktijk zijn de meest opvallende kenmerken van het jenaplansysteem dat meerdere leerjaren (0-1-2, 3-4-5. 6-7-8) gemengd worden in één stamgroep. Daarnaast is zelfstandigheid belangrijk in het jenaplanonderwijs, in combinatie met het werken en presteren als groep. In het jenaplanonderwijs staan kringen, viering, werken en spelen centraal. Er staan ruim 170 jenaplanbasisscholen en tien middelbare jenaplanscholen ingeschreven bij de Nederlandse Jenaplan Vereniging.

Het jenaplansysteem is bedacht door Peter Petersen, die uit Jena kwam. Het plan werd in navolging van enkele andere onderwijsplannen, genoemd naar de woonplaats van de bedenker. Petersen hield deze naam aan en maakte een korte omschrijving. Het systeem werd in Nederland geïntroduceerd door Suus Freundenthal-Lutter, die het in 1955 tegenkwam. Kenmerkend voor het Jenaplanonderwijs is ook het thematisch werken binnen Wereldoriëntatie, waarbij samenwerken van essentieel belang is.

Klik hieronder voor het filmpje over Jenaplan:
Jenaplan - School waar je leert samenleven

Juni 2005

Van de Hobbit naar De Hasselbraam

Mei 2009

Van de Hasselbraam naar De Hasselbraam, Jenaplanschool, toegetreden tot de NJPV

Oktober 2012

Van De Hasselbraam, Jenaplanschool naar De Hasselbraam, een erkende onderwijsinstelling van de NJPV
 

 

Nieuws van De Hasselbraam

De Hasselbraam in beeld

Powered by BasisOnline | Privacybeleid