Kinderen met extra zorg

Materialen

In augustus 2003 is de wet 'Leerlinggebonden financiering' (LGF) van kracht geworden. Deze wet is bedoeld om de integratie van gehandicapte leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs te verbeteren. Ouders van kinderen met een handicap kunnen kiezen voor plaatsing van hun kind op een gewone basisschool.

Voorwaarde voor plaatsing van leerlingen met een handicap is de indicatiestelling. Een commissie van indicatiestelling (CVI) bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor een speciale school gericht op de handicap, of voor een budget, de zogenaamde 'rugzak'. In deze 'rugzak' zitten middelen inde vorm van tijd en geld waarmee ouders extra zorg voor hun gehandicapte kind kunnen inkopen, waardoor het mogelijk is onderwijs op een gewone basisschool te volgen.

We willen in onze scholen ruimte en aandacht bieden aan ieder kind. Als de CVI een positief besluit heeft genomen, kunt u uw kind bij een van onze scholen aanmelden. Naar aanleiding van de aanmelding wordt u uitgenodigd voor een gesprek over de mogelijkheden van onze scholen voor uw kind. Daarbij komt aan de orde: de hulpvraag van het kind, uw verwachtingen en de mogelijkheden van onze scholen hieraan te voldoen.
Als blijkt dat we uw kind de hulp kunnen bieden die het nodig heeft, worden er nadere afspraken gemaakt en wordt een handelingsplan opgesteld met ondersteuning vanuit het speciaal onderwijs. Indien blijkt dat wij niet het onderwijs kunnen bieden dat beantwoordt aan de hulpvraag, dan verwijzen we u in het belang van uw kind door naar een andere school.

Mocht u overwegen uw kind met een 'rugzak' op onze school te plaatsen, dan is het verstandig al in een vroeg stadium contact met ons op te nemen, aangezien het realiseren van een verantwoorde opvang en de administratieve afhandeling de nodige tijd kost.

Nieuws van De Hasselbraam

De Hasselbraam in beeld

Powered by BasisOnline | Privacybeleid