Ouderraad

 

 
Een van de basisprincipes van het Jenaplanonderwijs is het samenspel tussen ouders, leerlingen en leerkrachten. Ouders en school houden zich samen bezig met de opvoeding van het kind, vandaar dat een goed contact tussen ouders en school noodzakelijk is.
Werken, gesprekken voeren, spelen en vieren zijn activiteiten die dagelijks aan de orde zijn. Alle menselijke activiteiten kan men hierin onderbrengen, deze situaties moeten dan ook op school terug te vinden zijn.

De ouderraad (OR) geeft handen en voeten aan dit belangrijke kenmerk van het Jenaplan onderwijs door het mee-organiseren van de feestelijke activiteiten en sporten op school.
Voorbeelden hiervan zijn het schoolreisje, het sinterklaasfeest, kerst, de paasviering, de diverse sportactiviteitenen het zomerfeest. Maar ook bij het opknappen van het schoolplein en andere hand- en spandiensten wordt een beroep gedaan op de inzet en creativiteit van de ouderraad.
En hierbij kunnen wij natuurlijk niet zonder de hulp van stamgroepouders en ouders die zich hebben opgeven via de ouderhulplijst of via een inschrijving bij een specifieke activiteit.

Nieuws van De Hasselbraam

De Hasselbraam in beeld

Powered by BasisOnline | Privacybeleid