Vakantierooster

In het primair onderwijs moeten leerlingen over 8 schooljaren ten minste 7520 uur onderwijs krijgen. Dat is gemiddeld 940 uur per leerjaar. De indeling van de onderwijstijd en de planning van de korte vakanties in het schooljaar wordt ieder jaar vastgesteld in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), dit op voorstel van het bestuur.

Om verkeersdrukte te beperken en te voorkomen dat recreatieparken en campings overbelast raken, zijn de schoolvakanties in Nederland gespreid. Het land is hiervoor opgesplitst in 3 regio's: Noord, Midden en Zuid. Onder de regio Midden vallen alle gemeenten uit de provincie Zuid-Holland en Utrecht; de locaties van de OBSG Leiderdorp vallen dus onder de regio Midden.

Herfstvakantie                                                                                     14-10-2023 t/m 22-10-2023 
Kerstvakantie 23-12-2023 t/m 07-01-2024                
Voorjaarsvakantie 17-02-2024 t/m 25-02-2024
Meivakantie 27-04-2024 t/m 12-05-2024           
Zomervakantie 13-07-2024 t/m 23-08-2024                     

Vrije dagen
Vrije dag i.v.m. Leidens Ontzet 03-10-2023
Vrije middag voor de kerstvakantie 22-12-2023
Vrije dag i.v.m. Pasen 01-04-2024
Vrije dagen i.v.m. Hemelvaart        09-05-2024 (meivakantie)
Vrije dag i.v.m. Pinksteren         20-05-2024
Vrije middag voor de zomervakantie 12-07-2024

Studiedagen
 
Maandag 23-10-2023
Donderdag 11-01-2024                                                                                                                                                                   
Maandag 26-02-2024
Donderdag 23-05-2024 
vrijdag 24-05-2024 

 

Nieuws van De Hasselbraam

De Hasselbraam in beeld

Powered by BasisOnline | Privacybeleid