Passend Onderwijs

logo-ppo

PPO Leiden en Wassenaar en Passend onderwijs

Als uw kind meer nodig heeft dan de gebruikelijke lessen en begeleiding van de leerkracht in de klas, zal de leerkracht dat met u bespreken en contact opnemen met 'de intern begeleider' van de school. In overleg met u kan de school extra ondersteuning inzetten om uw kind verder te helpen. Als er meer nodig is dan de ondersteuning die de school zelf kan bieden, kan de intern begeleider, na overleg met u, de hulp inroepen van de PPOadviseur of het expertteam van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden (PPO).
PPO regio Leiden ondersteunt basisscholen bij het omgaan met verschillen tussen kinderen in de groep.
De basisscholen in de regio Leiden werken samen om voor alle kinderen een passend onderwijsaanbod te kunnen bieden. Dit doen we door:

  • het ondersteunen van scholen bij de aanpak van kinderen met een specifieke hulpvraag
  • het beschikbaar stellen van deskundigheid over uiteenlopend onderwerpen zoals leesproblemen, gedragsproblemen, klassenorganisatie, pesten, gesprekken met ouders
  • het professionaliseren van leerkrachten
  • te adviseren over andere vormen van (speciaal) onderwijs
  • samenwerking te bevorderen met de jeugdhulpverlening
  • te ondersteunen bij het vinden van het best passende onderwijsarrangement.
     

De ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband is voor ouders kosteloos. PPO regio Leiden ontvangt van het ministerie van onderwijs (OCW) middelen om de scholen te ondersteunen.
Wilt u meer weten? http://www.pporegioleiden.nl of kijk in de schoolgids.

Nieuws van De Hasselbraam

De Hasselbraam in beeld

Powered by BasisOnline | Privacybeleid