Buitenschools
Juichen

Naast het aanbieden van kwalitatief hoogstaand primair onderwijs wil de OBSG aanhaken bij maatschappelijke ontwikkelingen en ingaan op de behoeften van kinderen én ouders, nu en in de toekomst. Zo worden wij bijvoorbeeld steeds vaker geconfronteerd met de vraag van (toekomstige) ouders naar kinderopvang.

De Stichting OBSG Leiderdorp wil zich richten op een breed en aansluitend aanbod van zorg, opvang, onderwijs en activiteiten voor kinderen. Het bestuur van de OBSG ziet de school als partner in de keten van onderwijs, opvoeding, opvang en ontspanning.

Een dagarrangement, bestaande uit een samenhangend geheel van onderwijs, opvang en ontspanning, is zodanig vormgegeven dat voor kinderen een veilig pedagogisch klimaat gegarandeerd is en dat ouders zich geen zorgen hoeven te maken over de verbindingen tussen de verschillende onderdelen.
Daarom richt de OBSG zich naast de onderwijsactiviteiten ook op kinderopvangactiviteiten, waarbij nauw wordt samengewerkt met professionele kinderopvangorganisaties als Floreokids en Smallsteps.

Doel hiervan is in samenwerking met deze partners, de kinderen een voltijds dagarrangement te bieden van 07:30 - 18:30 uur met volledige didactische, pedagogische ondersteuning, resulterend in een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind!

Overigens blijft u vanzelfsprekend de mogelijkheid houden om zelf opvang te regelen zonder tussenkomst van het schoolbestuur of de school. U bent niet verplicht gebruik te maken van de mogelijkheden die de school biedt.

Nieuws van De Hasselbraam

De Hasselbraam in beeld

Powered by BasisOnline | Privacybeleid