Aanmelden

Indien u besluit uw kind op onze school aan te melden, kunt u hiervoor gebruikmaken van onderstaand aanmeldingsformulier.

U kunt uw kind aanmelden vanaf de leeftijd van 0 jaar

Het bestuur van de Stichting OBSG Leiderdorp streeft naar een zo evenwichtig mogelijke opbouw van de leerlingaantallen per locatie en per groep om zo de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen.
In verband met de grote toeloop voor enkele locaties zijn door het bestuur richtlijnen vastgesteld.

Aanmelding van kinderen met extra zorg

Elk kind, ook een kind met een handicap, heeft recht op onderwijs. In toenemende mate vragen ouders aan „gewone‟ basisscholen of zij hun gehandicapte kind toe willen laten. Dat is niet verwonderlijk. Op veel terreinen wordt immers geprobeerd om mensen met een handicap zo normaal mogelijk aan het maatschappelijk verkeer deel te laten nemen.

In augustus 2003 is de wet 'Leerlinggebonden financiering' (LGF) van kracht geworden. Deze wet is bedoeld om de integratie van gehandicapte leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs te verbeteren. Ouders van kinderen met een handicap kunnen kiezen voor plaatsing van hun kind op een gewone basisschool.

Nieuws van De Hasselbraam

De Hasselbraam in beeld

Powered by BasisOnline | Privacybeleid